विरामीको सहयोग अभिलेख

विरामीको नामः लालसिं छिनाल
ठेगानाःबेनपा–५, पुलाचाैर
रोगको किसिमः पेट र मृगाैलामा समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८१३९००४२३
संयोजकः
विरामीको नामः सरस्वती दर्जी
ठेगानाःबेनपा–५, पुलाचाैर
रोगको किसिमः पक्षघाट राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२६६०४१६९
संयोजकः
विरामीको नामः भिम बहादुर सार्की
ठेगानाःमंगला–२, लरेनी
रोगको किसिमः पक्षघाट राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः८,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६७६६०४०४
संयोजकः
विरामीको नामः रिम बहादुर व‍िक
ठेगानाःरघुगंगा–५, झीँ
रोगको किसिमः पेटकाे क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६९०२००६८
संयोजकः
विरामीको नामः धनविर सार्की
ठेगानाःबेनपा–४, सिङ्गा
रोगको किसिमः क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः१२,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२१३४४९३९
संयोजकः
विरामीको नामः सुजन विक
ठेगानाःबेनपा–२, भकुण्डे
रोगको किसिमः निमाेनिया, मुटुकाे प्वाल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः१०,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७७१६६६२
संयोजकः
विरामीको नामः अममाया पुर्जा
ठेगानाःधवलागिरी–२, खाेरिया
रोगको किसिमः एपेन्डिक्स अप्रेशन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः७,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः
संयोजकः
विरामीको नामः बल बहादुर सार्की
ठेगानाःबेनपा–४, भुजेलचाैर
रोगको किसिमः आन्द्राको क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः८,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८०६१२९१४९
संयोजकः