विरामीको सहयोग अभिलेख

विरामीको नामः सन्दिप परियार
ठेगानाःरघुगंगा–२, भगवती
रोगको किसिमः आन्द्राकाे क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६७६२७२२५
संयोजकः
विरामीको नामः अभिन्धर विश्वकर्मा
ठेगानाःबेनपा–२, फाँपरखेत
रोगको किसिमः दुवै खुट्टा भाँच्चिएकाे
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२१३९६७२३
संयोजकः
विरामीको नामः कर्ण बहादुर सार्की
ठेगानाःबेनपा–९, घतान
रोगको किसिमः मृगाैला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२०६१३८८२
संयोजकः
विरामीको नामः खिमबहादुर पुन
ठेगानाःधवलागिरी–६, मराङ्ग
रोगको किसिमः आन्द्राकाे अप्रेशन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७६५०२४४
संयोजकः
विरामीको नामः सुजन परियार
ठेगानाःअन्नपुर्ण–६, घारा
रोगको किसिमः घाँटीमा जटिल समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः
संयोजकः
विरामीको नामः महदत्त शर्मा
ठेगानाःबेनपा–२, फाँपरखेत
रोगको किसिमः हिपकाे अप्रेशन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६३४५६६४२
संयोजकः
विरामीको नामः धनबहादुर शेरपुन्जा
ठेगानाःमालिका–७, विम
रोगको किसिमः मृगाैला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९७६५५०५७३९
संयोजकः
विरामीको नामः देवी कामी
ठेगानाःम‌ंगला ३, बंरजा
रोगको किसिमः मृगाैला राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४८४११२६८
संयोजकः