+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं. २ लुलाङ निवासी कल्पना विकलाई मुट रोग लागि उपचार गर्न घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचारमा सहयोग गरिदिनु हुन भनी यस कोषमा निवेदन दिनु भएकोमा निज विकको उपचारको लागि यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १०,०००÷– (अक्षरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र ) आर्थिक सहयोग गरियो ।