म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ७ संगमचोक निवासी सरोज आर्टका प्रो. श्री सरोज कुमार श्रेष्ठ र श्रीमती सृजना श्रेष्ठ ज्यूबाट संस्थाको सचिवालय व्यवस्थापन गर्न शोफा सेट खरिदका लागि रु २०,०००/– (अक्षेरुपीः बीस हजार रुपैयाँ) आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । यहाँको सहयोगको…