+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने ओमकला घर्तिको श्रीमान चित्रबहादुर बानियाँ मृगौला सम्वन्धी रोग लागि
म्याग्दी जिल्ला हस्पितल बेनीमा उपचारको लागि आएकोमा पोखरा उपचारको लागि रिफर गरिएकोमा पोखरा क्षेत्रिय हस्पितल पोख रामा चेकजाँच गर्दा उक्त मृगौला समन्धी रोगको उपचार गर्नका लागि र्आिथक अवस्था कमजोर भई समस्य भएकाले निज बानियाँका छोरा विकास बानियाँल उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको याचना सहित यस कोषमा निवेदन दिनु भएकोमा निज बानियाँको उपचारको लागि गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १५,०००÷– (अक्षेरुपी पन्ध्र हजार रुपैयाँ मात्र) आर्थिक सहयोग गरियो ।