+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं. ४ साविक मुदी ९ निवासी याम प्रसाद घर्ति मगरको मानव अंग प्रत्यारोपण
केन्द्र भक्तपुरमा सफलतापू वक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको र हाल नियमित औषधी सेवन गनुको लागि आर्थिक अभाव भएको जानकारी सहित यस कोषमा आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुन भनी निवदेन दिनु भएकोमा निज घर्ति मगरलाई यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोष् ाको ब्याजबाट रु १०,०००÷– आर्थिक सहयोग गरियो ।