प्रमान्द गिरीको मोतिया विन्दुको उपचार

म्याग्दीको गलेश्वधाम भित्र रहेको बृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने बृद्धा प्रमानन्द गिरीको आँखाको मोतिया विन्दुको उपचारको लागि यस ओमकुमारी शान्ति कोषबाट १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ ।