+९७७ ९८५७६२४६०१

अोमकुमारी शान्ति कोषको कार्यालय

बेनी नगरपालिका-७, बेनीबजार, म्याग्दी

सम्पर्क नम्बरः +९७७ ९८५७६२४६०१