विरामीको नामः मन्जु वि.क.
ठेगानाः मंगला– वडा नं. १, कुुहुँ  
रोगको किसिमः स्तन क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५०,०००।–
अभियान सहयोगः ७,५००।–
सम्पर्क नंबरः ९८५६०२८४०५
संयोजकः 
विरामीको नामः सुनिल किसान
ठेगानाः बेनपा–६, डम्मरा 
रोगको किसिमः मृगौला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १२,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९७४२५१६६५१
संयोजकः 
विरामीको नामः भद्र बहादुर बुढा
ठेगानाः मालिका–३, डाडागाउँ 
रोगको किसिमः फोक्सोको समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९७४५९९५४७८
संयोजकः 
विरामीको नामः राजकुमार वि.क.
ठेगानाः रघुगंगा– १ , बेगखोला 
रोगको किसिमः अपाङ्ग तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएका
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४४९११८४०
संयोजकः 
विरामीको नामः लाल बहादुर सार्की
ठेगानाः बेनपा–९, घतान 
रोगको किसिमः आन्द्रामा घाउ
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७६४२१११
संयोजकः 
विरामीको नामः जित बहादुर खत्री
ठेगानाः बेनपा–६, डम्मरा 
रोगको किसिमः सुगर र हाई बल्ड प्रेशर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७७४६९०९
संयोजकः 
विरामीको नामः केश कुमारी राेका
ठेगानाः बेनपा–४, ताताेपानी 
रोगको किसिमः बाथराेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९७४८७६३७२४
संयोजकः 
विरामीको नामः दील बहादुर घर्ती
ठेगानाः मालिका–३, डाडाँगाउ 
रोगको किसिमः टाउकाेकाे अप्रेशन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ३,०००।००
सम्पर्क नंबरः ९८४२२७०४०१
संयोजकः 
विरामीको नामः मन बहादुर सार्की
ठेगानाः बेनपा–६, म्याग्दी 
रोगको किसिमः हर्नियाकाे अप्रेशन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १,४३५।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः शिरु पुन
ठेगानाः मालिका–२, म्याग्दी 
रोगको किसिमः घाँटीकाे क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७७३८९०७
संयोजकः