विरामीको नामः सीता भण्डारी
ठेगानाः रघुग‌गा–२, साझापानी 
रोगको किसिमः मृगाैला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७७१६६६८
संयोजकः 
विरामीको नामः सुनमाया पुन
ठेगानाः बेनपा–१०, पात्लेखेत 
रोगको किसिमः मुटु र फाेक्साे राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६७६९७५८५
संयोजकः 
विरामीको नामः बल बहादुर बि‍क
ठेगानाः मंगला–४, बंरजा 
रोगको किसिमः दुवै खुट्टाकाे नसामा समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४९९४८६४२
संयोजकः 
विरामीको नामः अमित फगामी
ठेगानाः मंगला–३, बंरजा 
रोगको किसिमः मुटु राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः २०,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४४९२१३४०
संयोजकः 
विरामीको नामः अन्जिता दर्जी
ठेगानाः मंगला–२, खात्रुङखाेला 
रोगको किसिमः हातमा राखेकाे स्टिल निकाल्नुपर्ने
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४४९२१३४०
संयोजकः 
विरामीको नामः पूर्ण बहादुर थापा मगर
ठेगानाः म‌गला–३, बरजा 
रोगको किसिमः लडेर करङ भाँच्चिइ अप्रेशन गर्नुपर्ने
अक्षय कोषको ब्याजबाटः २९,०००।००
अभियान सहयोगः २१,०००।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः हिम्लाल सार्की
ठेगानाः बेनपा–५, पुलाचाैर 
रोगको किसिमः हाइड्रोसिल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८१६६५५७५७
संयोजकः 
विरामीको नामः रन बहादुर छन्त्याल
ठेगानाः धाैवलागिरी–६, मल्कावाङ 
रोगको किसिमः मुटु, मृगौला र हाइड्रोसिल रोग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४४९०२७३४
संयोजकः 
विरामीको नामः फुलमती दमिनी
ठेगानाः बेनपा–५, पुलाचाैर 
रोगको किसिमः भ¥याङबाट लडेर हातमा गम्भिर चोट
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२५१२३४२६
संयोजकः 
विरामीको नामः छकेन्द्र हमाल
ठेगानाः धाैवलागिरी– ४, खिवाङ 
रोगको किसिमः मृगाैला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः २५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४६८१५१४८
संयोजकः