विरामीको नामः आयान वि.क.
ठेगानाः मंगला–५, अर्मन  
रोगको किसिमः मुटुमा प्वालको अप्रेशन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ८,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८१४१०५९७९
संयोजकः 
विरामीको नामः ज्ञानु वि.क.
ठेगानाः रघुगंगा–६, पाखापानी 
रोगको किसिमः मृगौला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४०६६९५७९
संयोजकः 
विरामीको नामः जलालु दिन
ठेगानाः बेनपा–७, बेनी 
रोगको किसिमः फिस्तुला रोग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८१६६५५८३३
संयोजकः 
विरामीको नामः सुना दमिनी
ठेगानाः बेनपा–४, सिङ्गा 
रोगको किसिमः लडेर हात भाच्चिएको
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ७,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४४३७०९३१
संयोजकः 
विरामीको नामः दिलिप रोका
ठेगानाः मालिका–३, पात्ले 
रोगको किसिमः संकास्पद बस्तु पड्किएर घाइते
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६५५२४९६३
संयोजकः 
विरामीको नामः तेजिन्द्र रोका
ठेगानाः मालिका–३, पात्ले 
रोगको किसिमः संकास्पद बस्तु पड्किएर घाइते
अक्षय कोषको ब्याजबाटः २५,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४५२६१९७०
संयोजकः 
विरामीको नामः दुर्गा विश्वकर्मा
ठेगानाः रघुगंगा– ३, पिप्ले 
रोगको किसिमः मुटु रोग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ७,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८७२६७२६९८
संयोजकः 
विरामीको नामः मन्जु वि.क.
ठेगानाः मंगला– वडा नं. १, कुुहुँ  
रोगको किसिमः स्तन क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५०,०००।–
अभियान सहयोगः ७,५००।–
सम्पर्क नंबरः ९८५६०२८४०५
संयोजकः 
विरामीको नामः सुनिल किसान
ठेगानाः बेनपा–६, डम्मरा 
रोगको किसिमः मृगौला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १२,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९७४२५१६६५१
संयोजकः 
विरामीको नामः भद्र बहादुर बुढा
ठेगानाः मालिका–३, डाडागाउँ 
रोगको किसिमः फोक्सोको समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९७४५९९५४७८
संयोजकः