विरामीको नामः कृष्ण वि.क.
ठेगानाः रघुगंगा–६, पाखापानी 
रोगको किसिमः हात भाचिएकाे र स्टिल राख्नुपर्ने
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ७,०००।००
सम्पर्क नंबरः ९८४६४२६८६६
संयोजकः 
विरामीको नामः नन्द प्रसाद थापा
ठेगानाः मालिका 
रोगको किसिमः 
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ३,८७५।००
अभियान सहयोगः 
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः लाल माया वि‍.क.
ठेगानाः मालिका–४, ओखरबाट 
रोगको किसिमः पाठेघरकाे राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४०८२०३७०
संयोजकः 
विरामीको नामः तुल बहादुर खत्री
ठेगानाः म‌गला–२, सिमलचाैर 
रोगको किसिमः नसाकाे समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४५६२९७२२
संयोजकः 
विरामीको नामः कल माया सुनार
ठेगानाः धाैवलागिरी–७, ताकम 
रोगको किसिमः स्तन क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६४३७१४४५
संयोजकः 
विरामीको नामः अञ्जली परियार
ठेगानाः रघुग‌ंगा–२, भगवती 
रोगको किसिमः पाठेघरकाे क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८१६१२९३०९
संयोजकः 
विरामीको नामः साेम बहादुर खत्री
ठेगानाः बेनपा–९, घतान 
रोगको किसिमः आँखाकाे समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः २,५००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः पातली परियार
ठेगानाः रघुगंगा–२, भगवती 
रोगको किसिमः आँखाकाे समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः २,५००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः माेम बहादुर थापा
ठेगानाः बेनपा–९, काउलेगाैडा 
रोगको किसिमः घाँटीकाे समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ८,०००।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७६०२७११
संयोजकः 
विरामीको नामः अनिल बिश्वकर्मा
ठेगानाः बेनपा–६, जामुनाखर्क 
रोगको किसिमः हात भाचिएकाे
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः १,५००।०
सम्पर्क नंबरः ९८६७६२९६९१
संयोजकः