विरामीको नामः धनविर सार्की
ठेगानाः बेनपा–४, सिङ्गा  
रोगको किसिमः मुत्र थैली क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १२,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२१३४४९३९
संयोजकः 
विरामीको नामः बल बहादुर सार्की
ठेगानाः बेनपा–४, भूजेलचौर  
रोगको किसिमः आन्द्रा क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ८,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८०६१२९१४९
संयोजकः 
विरामीको नामः डिल्लीराम जैसी
ठेगानाः बेनपा–६, जामुनाखर्क  
रोगको किसिमः मृगौला रोग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६६०३२३६
संयोजकः 
विरामीको नामः आयान वि.क.
ठेगानाः मंगला–५, अर्मन  
रोगको किसिमः मुटुमा प्वालको अप्रेशन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ८,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८१४१०५९७९
संयोजकः 
विरामीको नामः ज्ञानु वि.क.
ठेगानाः रघुगंगा–६, पाखापानी 
रोगको किसिमः मृगौला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४०६६९५७९
संयोजकः 
विरामीको नामः जलालु दिन
ठेगानाः बेनपा–७, बेनी 
रोगको किसिमः फिस्तुला रोग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८१६६५५८३३
संयोजकः 
विरामीको नामः सुना दमिनी
ठेगानाः बेनपा–४, सिङ्गा 
रोगको किसिमः लडेर हात भाच्चिएको
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ७,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४४३७०९३१
संयोजकः 
विरामीको नामः दिलिप रोका
ठेगानाः मालिका–३, पात्ले 
रोगको किसिमः संकास्पद बस्तु पड्किएर घाइते
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६५५२४९६३
संयोजकः 
विरामीको नामः तेजिन्द्र रोका
ठेगानाः मालिका–३, पात्ले 
रोगको किसिमः संकास्पद बस्तु पड्किएर घाइते
अक्षय कोषको ब्याजबाटः २५,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४५२६१९७०
संयोजकः 
विरामीको नामः दुर्गा विश्वकर्मा
ठेगानाः रघुगंगा– ३, पिप्ले 
रोगको किसिमः मुटु रोग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ७,०००।–
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८७२६७२६९८
संयोजकः