+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला मालिका गाउँपालिका वडा नं. ६, अल्काचौर (सविक दरबाङ–५, निवासी पदमबहादुर कामीको श्रीमति वर्ष ५६ की औशभा कामीलाई लामो समय देखि फोक्सो र मुटमा रोग लागि फिस्टल अस्पतल पोख रामा उपचार गराई रहनु भएकोमा निज कामीको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचारमा समस्या भएको भनि यस कोषमा निवेदन दिनु भएकोमा यस कोष् ाको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १०,०००÷ – (अक्षेरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र) आर्थिक सहयोग गरियो ।