+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला रघुगगा गाउँपालिका वडा नं. ३ मालिका निवासी सोमबहादुर दर्जीको छोरी ४ महिनाकी सुनिता परियारको जन्मजात नै पायल्स भएको र निजको उपचारको लागि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचारमा समस्या भएको भनि आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुन भनी यस कोषमा निवेदन दिनु भएकोमा निज विरामीको पायल्सको अफ्रसनको लागि यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १०,०००÷– (अक्षेरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र ) सहयोग गरियो ।