+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ९ ढोलठाना निवासी रमेश रत्न परियारको छोरा वर्ष २को रिजन परियारलाई ब्लड क्यान्सर भएकोल हाल अल इन्डिया मेडिकल हस्पितल न्युडिल्लीमा उपचार भई रहेकोमा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचारमा समस्या भएकाले आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुन भनि यस कोषमा निवेदन दिनु भएकोमा यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोष् ाको ब्याजबाट रु. १०,०००÷– (अक्षेरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र ) सहयोग गरियो ।