+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला रघुगगा गाउँपालिका वडा नं. ३ पातिकाल्ना निवासी रिठे सार्कीको छोरा वर्ष ५५को धनबहादुर सार्कीको
हृदयघाट भएको र हाल पोखरा मनिपाल हस्प्तिलमा उपचार भइ रहेकोमा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचारमा समस्या भएकोल आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुन भनि निवेदन दिनु भएकोमा यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १०,०००÷– (अक्षेरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र ) सहयोग गरियो ।