मिलन रोकालाई सहयोग

म्याग्दी जिल्ला मालिका गाउँपालिका वडा नं. ६ दिच्याम निवासी नरबहादुर रोकाको छोरा वर्ष २८ को मिलन रोका मगरको
किड्नी फेल भएको र हाल मृगौला प्रत्यारोन को तयारी भई रहेकोमा आर्थिक समस्याले गर्दा प्रत्यारोपन हुन नसकेका भनि यस कोषमा आर्थिक सहयोगको लागि निवेदन दिनु भएकोमा निज रोकाको उपचारको लागि यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. २५,०००÷– (अक्षेरुपी पच्चिस हजार रुपैयाँ मात्र ) सहयोग गरिएको उनको सफलतापूवक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।