सन्तु पोखरेललाई सहयोग

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. २ ज्यामरुककोट निवासी श्री सन्तु पोख रेल को विगतमा यस कोष र ज्यामरुककोट समाज नेपालले संयक्त रुपमा अभियान संचालन गरि मुटको भल्वको अप्रशन गरिएकोमा यस कोषबाट विभिन्न समयमा १,६०,०००÷– विभिन्न समयमा भुक्तानी गरिएकोमा हाल निज पोखरेल को फेरी समस्या भई आएकामा निज पोखरेलको मुट रोग बल्झी मनिपाल हस्पितल पोखरामा उपचार गराइ रहनु भएकोम ा उनको उपचार अभियानमा संकलन भई बचेको रकम वडा अध्यक्ष हिराबहादुर थापाको रोहवारमा उनका हजुरबा खड्ग बहादुर थापालाई रु. १,१९८७४÷– (अक्षरुपी एक लाख उन्नाइस हजार आठ सय चौहत्तर रुपैयाँ) सहयोग गरियो ।