सुरेश छन्त्याल बचाउ अभियान

म्याग्दी जिल्ला मंगला गाउँपालिका वडा नं. ५ नेटा निवासी सतप्रसाद छन्त्याल को छारा वर्ष १८ को सुरस छन्त्यालको मृगौला
फेल भएको र मृगौला प्रत्यारोपन गर्नको लागि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आर्थिक संकलन गरिदिनु हुन भनि निज छन्त्यालको आमा सिता पाइजाले यस कोषमा निवेद न दिनु भएकोमा यसकोबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरी मृगौला प्रत्यारोपण गनु भएका डकबहादुर रोकाको संयोजकत्वमा लालकुमार रोका, लोकबहादुर पुन, हरिकृष्ण गौतम, नरेश श्रेष्ठ सदस्य रहन गरी सुरश बचाउ अभियान संचालन गरिएको थियो । यस अभियानमा हालसम्म ३३,६३,३२२÷– आर्थिक संकलन भएको थियो । हाल उनको उपचार चलिरहेको उनको उपचार अभियानमा कस्तुरी सहकारीमा रहेको रकम मध्ये बाट रु. ५,५८,०००÷ – आर्थिक सहयोग गरियो ।
सहयोगदाताहरुको नामावली यस प्रकार रहे कोछ ।