नरप्रसाद बचाउ अभियान

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. २ ज्यामरुककोट निवासी केद ारसिं सुनारको छोरा वर्ष ६१को दुव अाँखाको दृश्य शक्तिमा कमजोरी रहेको र निज सुनारको उपचारको लागि सहयोग गरिदिनु हुन भनि निज विरामीको छोरा जिवनसिं सुनारले दिनु भएको निवेदन अनुसार निज सुनारको उपचारको लागि यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट विभिन्न समयमा गरी कुल ८५,०००÷– (अक्षेरुपी पच्यासी हजार रुपैयाँ मात्र) आर्थिक सहयोग गरियो ।