अर्जुन सुवेदीलाई सहयोग

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ९ जमरेनी निवासी गोविन्द्र प्रसाद सुवदीको छोर ा वर्ष ३०को अजुन सुवदीको कलेजो र पित्त थैलीको समस्या भई चेन्नाइ भारतमा उपचार गराई रहनु भएकोमा निजको विरामीको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचारमा समस्या भएको भनि यस कोषमा निजका बुबा गोविन्द प्रसाद सुवदी ज्युल निवेदन दिनु भएकोमा निज सुवदीको उपचारको लागि यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. २५,०००÷– र २८,०००÷– सहयोग संकलन गरि कुल ५३,०००÷– (अक्षेरुपी त्रिपन्न हजार रुपैयाँ मात्र) सहयो ग गरियो ।