+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला मालिका गाउँपालिका वडा नं. ४, महभिर निवासी दाबहादुर सुनारको छोरी २ महिनाकी दिलमा सुनारको
विरामी भई दरवाङ स्वास्थय चौकीमा चोकजाँच गराउँद ा बेनी जिल्ला हस्पितल रिफर गरिएकोमा जिल्ला हस्पितल बेनीले पोखरा रिफर गरी आर्थिक अभावको कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको भनि निजको बजै खरमति सुनारले सहयोगको याचना सहित निवदेन दिनु भएकोमा निज सुनारको उपचारको लागि यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १०,०००÷– (अक्षेरुपी दशहजार रुपैयाँ मात्र) सहयोग गरियो ।