+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ६ माझखेत निवासी भिमबहादुर थापा क्षेत्रीको श्रीमति बसकुमारी थापा क्षेत्रीको ब्लड क्यान्सर भई विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पितल भरतपुरमा उपचार भई रहेको र घरको आर्थिक अवस्था कम्जोर भएकाले उपचारमा समस्या भएकाले सहयोगको याचना गनु भएकोमा निज थापा क्षेत्रीलाई यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोष् ाको ब्याजबाट रु. १५,०००÷– (अक्षेरुपी पन्ध्रहजार रुपैय ाँ मात्र) सहयोग गरियो ।