+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. २ ज्यामरुककोट निवासी वर्ष ४३को चन्द्रबहादुर दमाइको करङको हड्डिी भाचिएको र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचारमा समस्या भएको भनि यस कोषमा निवेदन दिनु भएकोमा निज दमाइको उपचारको लागि यस कोषको गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १०,०००÷ – (अक्षरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र) आर्थिक सहयोग गरियो ।