+९७७ ९८५७६२४६०१

म्याग्दी जिल्ला मालिका गाउँपालिका वडा नं. ५, दाङ्गा निवासी टिकाराम सुनारको छोरा वर्ष ७० को दलप्रसाद सुनारको
मुटको रोग लागि गंगालाल हृदय रोग केन्द्र बासबारी काठमाण्डौमा मुटको अप्रशन गनु पने घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भइ उपचारमा समस्या भएकाले उनको भतिज खिमकुमार सुनारले दिनु भएको निवेदन अनुसर निज सुनारको उपचारको लागि गरिव विरामी उपचार अक्षय कोषको ब्याजबाट रु. १०,०००÷– (अक्षेरुपी दश हजार रुपैयाँ मात्र) आर्थिक सहयोग गरियो ।