घाँटीको क्यान्सर विरामी पुनलाइ आर्थिक सहयाेग

म्याग्दी जिल्ला, मालिका गा.पा. वडा नं. २ की शिरु पुनको घाँटीको क्यान्सर भई हाल गामा इमेज सेन्टर, काठमाण्डौमा उपचार भइरहेको निजको उपचार्थ ओम कुमारी शान्ति कोष गरिव विरामी उपचार अक्षयकोषको व्याजबाट रु १०,०००÷/– अक्षेररुपी दश हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ । यहाँको शिघ्र स्वास्थ्यलापको कामना गर्दछौं ।